Logga in Styrelse

Bli medlem/köpa plats/kölista/priser/avgifter

Kontakta hamnplatsbolmstad@gmail.com för mer info.

All uthyrning av platser sköts via Bolmstad Båt & Hamnförening.

Båtplatser/Kölista Är du intresserad av att erhålla nyttjanderätt till bryggplats, 2,0m, 2,5m, 3,0m, eller 3,5m bred så kontakta ansvarig för försäljning av lediga båtplatser för att ställa sig i kön, se under menyflik Styrelse. Du kommer då att placeras på föreningens kölista per anmälningsdatum och måste betala en köavgift på 400 sek.

Betala in 400 sek på bangiro nr:376-1814 senast 2 veckor efter att du har kontaktat ansvarig. Om du inte betalar kommer du att tas bort ifrån kölistan. Märk betalning med "namn" och "Kö båtplats".

När du erbjuds nyttjanderätt till bryggplats skall du svara senast 14 dagar efter det du erhållit information om plats.

Om du köper nyttjanderätten till en plats så blir du medlem i föreningen och kommer att betala en årlig medlemsvgift.

Som båtägare och innehavare av nyttjanderätten till båtplats är du skyldig att följa regler och stadgar inom föreningen, se under menyflik Medlemsinfo!

OBS! Din båt måste vara försäkrad för att du ska få nyttja din båtplats!

Önskar du hyra en bryggplats under sommarsäsongen sker detta lämpligen genom att du annonserar på den del av anslagstavlan som är öppen för båtannonser. Annan typ av annonsering kommer att tas bort. Man kan även kontakta ansvarig för försäljning av lediga båtplatser för att se om någon ägare av båtplats har informerat föreningen om att man vill hyra ut sin plats.

Medlemsförmåner
- Tidningen båtliv 6 nummer/år
- Utmärkning av grund med sjömärken, fyrar
- Framtagning av sjökort
- Möjlighet till billigare båtförsäkring
- Ropeviken med båtbrygga, grillplats, toalett
- Medlemskap i Svenska båtunionen SBU
- Föreningen är medlem i BFBK (Bolmens förenade båtklubbar)

Medlemsavgift SBU-BFBK
Bolmstad Båt & hamnförening 250 kr. Hamnens bankgiro: 376-1814. Ange namn, adress, mail och mobilnr.

Priser för båtplatser 2023
3,5 m bred 35 000 sek
3,0 m bred 30 000 sek
2,5 m bred 23 500 sek
2,5 m Kort bom 17 600 sek
2,0 m bred 17 600 sek

Avgifter underhållsfond och service avgift / år
3,5 m bred 1750 sek 1200 sek inkl. moms 300 sek, Totalt / år: 3250 sek
3,0 m bred 1500 sek 1200 sek inkl. moms 300 sek, Totalt / år: 3000 sek
2,5 m bred 1175 sek 1200 sek inkl. moms 300 sek, Totalt / år: 2675 sek
2,5 m Kort bom 900 sek 600 inkl. moms 150 sek, Totalt / år: 1650 sek
2,0 m bred 900 sek 600 inkl. moms 150 sek, Totalt / år: 1650 sek

För alla medlemmar tillkommer även en kostnad på 250 sek / år för obligatoriskt medlemskap i SBU Svenska Båt Unionen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.