Logga in Styrelse

Historik

MILSTOLPAR I HAMNENS UTVECKLING
1979-2019 viktiga milstolpar

Från sjöstrand till en modern hamn för fritidsbåtar i södra Sveriges största insjö, Bolmen, insjön med över 365 öar.

1979 Principbeslut av Ljungby kommun att stå för anläggningarna på land och SS Angantyr för det som finns i vattnet.

1980 SS Angantyrs medlemmar engageras i placering av hamnen och efter diskussioner stannar man för placering i Bolmstad.

1981 Formellt förslag på hamnens utseende inlämnas till Ljungby kommun.

1982 Fortsatta diskussioner med kommunens företrädare och anbud på bryggor tas fram och i slutet av året klarläggs bryggornas placering med bl a behovet av den vågbrytande norra bryggan, brygga A.

1983 Underhandskontakter fortsätter med kommunens företrädare under hela 1983.

1984 SS Angantyr ansöker 1984 möjlighet att få anordna världscup-seglingar 1986 för att förgylla Ljungby stads 50-års jubileum.

1985 Styrelse för hamnföreningen bildas och man beslutar att bygga en klubbstuga.

1986 Hamnen är byggd och SS Angantyr står värd för Världscup seglingar på Bolmens vatten.

1987 Arbetet med färdigställande av hamnen och klubbstugan samt inköp av förlängning till brygga B och C med 10 meter genomförs inkl arrangemang av Båtens Dag på Bolmen.

1988 - 1993 Under kommande period har fortsatt utveckling av verksamheten skett och ett nyttjanderättsavtal tecknas med kommunen samt installation av eluttag på bryggor.

1994 - 1997 För att underlätta gräsklippning inköps åkgräsklippare och underhåll av bryggornas trädetaljer genomförs.

1998 - 2002 Installation av vakuumsug för toalettavfall från fritidsbåtar utförs, placeras på brygga A, nya möbler till klubbstugan införskaffas, och normalt underhållsarbete på anläggningarna sker under perioden.

2003 - 2005 Allmän betaltoalett byggs in i klubbstugan, betalas av Ljungby kommun och föreningens arbete med hamnens varaktighet fortgår med bl.a besiktningar av bryggornas bottenankare mm.

2006 - 2007 Intresset för bryggplats ökar och 50 båtägare står i kö för en plats av varierande storlek.

2008 Klubbstugan erhåller ny utvändig träfasad och planer på en förlängning av brygga C och D diskuteras i styrelsen. Nytt nyttjanderättsavtal tecknas med Ljungby kommun och hamnföreningen övertar ägandet av brygga A fr.o.m. 2009-01-01 med ansvar att inrätta besöksplatser för tillfälliga hamngäster.

2009 Verksamhetsplaner skapas för förbättring av bilparkering, utbyggnad av redskapsbod för åkgräsklippare, renovering av klubbstugan invändigt inkl kök, direktverkande el-element byts ut mot miljövänlig luft/luft värmepump, brygga C förses med kombistolpe el/vatten som test f v i övriga bryggor 2010, Ungdomar som slutat gymnasiet bedriver sommar-kafe i klubbstugan under juni- augusti. Egen hemsida på Internet: ”www.bolmstadhamn.se” skapas och utvecklas.

2010 Klubbstugan renoveras färdigt invändigt och ny modern köksinredning installeras. Bryggorna A, C och D förlängs och antalet båtplatser utökas från 152 till 176, en investering för framtida båt- och sjöliv på Bolmen.

2011 Året har varit ett mellanår i hamnens utveckling, bla med hänsyn till den stora utbyggnaden som genomfördes 2010, och aktiviteterna har koncentrerats till underhåll med inköp av ny självgående gräsklippare, nya möbler till utomhusverandan och kombinationsstolpe för el och vatten till B-bryggan. En ny hemsida för med informationshänvisningar till övrig verksamhet i hamnen har skapats,”www.bolmstadmarina.se”.

2012 Styrelsen föreslog vid årsmötet 2012-03-19 ytterligare en utbyggnad av antalet platser med 12 st, varav 8 med 3,0m bredd och 4 med 3,5m bredd inom B och C bryggan vilket ger ett totalt antal brygg platser till 188 st. Projektet godkändes och genomfördes och alla platser var tillgängliga i juni månad. Hamnen som förvaltas av Bolmstad Hamnförening är nu Bolmens största hamn till antalet platser. Hamnkafé har varit igång som ungdomsverksamhet i likhet med åren 2009 och 2011.

2013 och framåt vårt populära Hamncafé är årligen öppet juni-augusti varje år.

2015 Ny elledning från klubbstugan ut till alla bryggor dras för att säkra elförsörjningen. Nya armaturer ledbelysning installeras utomhus.

2017 En ny vågbrytare, A-bryggan mot Norr, installeras av Pontech, en stor investering på cirka 2 milj kr. Platserna på A-bryggan optimeras och bommarnas fästen är flyttbara. De gamla bryggorna flyttas och används som vågbrytare på B-C-D bryggorna som skyddar mot väster. Handikapp P-platser upprättas som underlättar för rörelsehindrade att utnyttja hamnen. Ny diskmaskin installeras i klubbstugan

2018 Huskvarna Robotgräsklippare installeras som underlättar veckostädningen för våra medlemmar. Gräsmattan ser dessutom alltid nyklippt ut.

2019 En arbetsgrupp utses som skall optimera B-C-D bryggorna med flyttbara fästen till bommarna. Planen är att en sida per brygga skall optimeras årligen, vilket innebär att alla 2,5 m platser blir breddade till 3 respektive 3,5 m bredd. Orsaken är att efterfrågan på bredare platser ökar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.