Logga in Styrelse

Klubbstuga

Klubbstuga

Hamnföreningens klubbstuga har under de senaste åren genomgått ett renoverings-och förbättringsunderhåll för att vara i gott skick för den verksamhet som den kan användas till och så har även skett med de utrymmen som vi använder till vår yttre verksamhet, underhåll av bryggor, planteringar och gräsmatta samt parkering genom tillbyggnaden av vårt materialförråd.

Tagbricka (nyckel) till klubbstugan hör ihop med båtplatsen. Vid ägarbyte ska tagen lämnas över till ny ägare av båtplatsen. Vid problem kontakta ansvarig för Kodlås, se under menyflik Styrelse. Det kan ta upp till 1-2 veckor att få en ny tagbricka. Vid förlust av tagbricka kostar det 150 kr/st att få en ny tagbricka. Tag brickan fungerar som följande: Håll upp tagbricka emot kodlåset och slåd in din 4-siffriga kod och låset öppnas och man kan öppna dörren. När du sedan ska gå ut från klubbstugan så trycker du på knappen till höger om dörren för att låsa upp låset. Om man slår fel kod 5 gånger i följd så kommer tagbrickan att spärras i 5 min. Vid problem mm kontakta ansvarig Kodlås, se under menyflik Styrelse. OBS! Det är endast den som är ägare till båtplatsen som kan hämta ut tagbricka.

OBS! Det är ägare av båtplats som har tagbricka som ansvarar för tagbricka. Tagbricka ska ej lämnas ut till obehöriga. Förlust av tagbricka ska anmälas skyndsamt till
ansvarig för för Kodlås, se under menyflik Styrelse.

Passage kodlås LÅST (röd)

Passage kodlås ÖPPET (grön)
Tagbricka + 4-siffrig kod

Knapp för att LÅSA UPP insida klubbstuga.

Uppvärmning av klubbstugan sker med miljövänlig luft/luft värmepump.

Klubbstugan kan utan avgift utnyttjas av samtliga medlemmar i hamnföreningen med båtplats i hamnen för utbildnings- eller andra trevliga personliga ändamål. Som exempel kan nämnas att SS Angantyr regelbundet varje säsong har seglarskola i Bolmen och då använder föreningens klubbstuga för att utbilda unga seglare i sjövett och seglingskunskap.

Klubbstugan kommer också på initiativ av styrelsen att säsongsmässigt utnyttjas till hamn-kafé, till glädje både för båtägare och andra intresserade gäster under tiden slutet juni till slutet augusti med dagliga öppettider som anges vid nedfarten till hamnen.

Föreningen ger efter styrelsen beslut möjlighet för utomstående att hyra lokalerna för information och annan med hänsyn till föreningens verksamhet lämplig aktivitet och föreningen erhåller då sedvanlig lokalhyra. Sådan uthyrning sker efter kontakt med föreningens klubbmästare, se under menyflik Kontakt eller klicka på länken.Klicka här. Den som hyr lokalerna är ansvariga för iordningställande och städning till det skick lokalerna befann sig i vid uthyrningstillfället.

I klubbstugan finns det kök med spis, micro, kyl- och frys, diskmaskin och kaffebryggare.

I det fall man önskar ta sig en dusch finns det duschkabin och toalett med varmt och kallt vatten.

Avfall placeras i avfallspåsar och läggs i de restavfallscontainers som finns i parkeringens norra ände efter avslutat evenemang.

Gästande båtar kan efter kontakt med föreningens klubbmästare nyttja klubbstugan enligt ovan mot erläggande av fastställd hyresavgift, dock endast på tider som ej disponeras av medlem eller pågående kaféverksamhet.
KlubbstugaKlubbstuga kökToalett med dusch

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.