Logga in Styrelse

Schema bommar

Iläggning och upptagning av bommar inkl. vår- och höststädning säsongen 2023.

Som en del av föreningens sociala kontaktmöjligheter nyttjanderättsägare emellan så sker det upptagning och nedläggning av bryggbommar varje säsong uppdelat på norra och södra delen av bryggorna.

Under 2023 har vi vår arbetsdag enligt bryggindelning nedan, 29 april resp. 7 Oktober kl. 09.00-12.00

ILÄGGNING av bommar utförs av ”bom-ägare” på SÖDRA delen av bryggan. Detta gäller brygga B, C, D

UPPTAGNING av bommar utförs av ”bom-ägare” på NORRA delen av bryggan. Detta gäller brygga B, C, D

För brygga A gäller: Iläggning utförs av ”bom-ägare” 17-33. Upptagning utförs av ”bom-ägare” 01-16.

OBS! Inför bommupptagning/nedläggning av bommar sker samling av alla deltagare vid klubbhuset för genomgång av hur arbetet och sysslor skall fördelas.

BÅTARNA SKALL OVILLKORLIGEN VARA BORTA VID BOMUPPTAGNING. FÖRTÖJNINGAR FÅR EJ SITTA KVAR PÅ Y-BOMMAR VID BOMUPPTAGNING DÅ FÖRTÖJNINGARNA FRYSER FAST I ISEN OCH KAN GÖRA SÅ ATT Y-BOMMARNA DRAS AV FRÅN BRYGGAN.

OBS! Uteblir Du eller din ersättare faktureras Du arbetsplikt på 1500:- (ej påskriven sign lista). Arbetsinsatsen får endast kvitteras för en bryggplats. Signeringslistor läggs ut i klubbstugan efter avslutat arbete


Alla båtar upptagna inför bomupptagning.Bommar läggs uppe på bryggorna.

Copyright © 2014 All rights reserved Bolmstad Hamnförening.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.