Logga in Styrelse

Tömning av toalettavfall

Tömning av toalettavfall

På brygga A finns tömningspump för båtens toalettavfall.

Vanligt hushållsavfall placeras i avfallscontainern som finns i anslutning till parkeringen.

På brygga A finns även el-och vattenuttag för dricksvatten.

Viktig information från Transportstyrelsen ang. tömning av toalettavfall.
2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Transportstyrelsen fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att genomföra ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet har nu förts in i en föreskrift (TFSF 2012:13) som träder i kraft 1 april 2015. Uppdraget redovisades till regeringen den 1 mars 2012. Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag. De enda fritidsbåtar som undantas är de som k-märkts av Statens maritima museer.Tömningspump
El stolpe

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.